SPRAWY ROZWODOWE GŁOGÓW

Rozwód – rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego na drodze sądowej możliwe jest na żądanie jednego lub dwojga małżonków. Rozwód stanowi obok zgonu małżonka i unieważnienia małżeństwa sposób na zakończenie trwania związku małżeńskiego. W kancelarii prawnej Minkus podejmowane są sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W przypadku pierwszym osoba, która występuje o zakończenie małżeństwa może ubiegać się o alimenty od drugiej ze stron. W drugim przypadku obydwoje małżonków zrzekają się roszczeń względem siebie.

Rozwód w Polsce

W świetle prawa polskiego przesłanką do rozwodu jest „zupełny i trwały rozkład pożycia”. Sąd może nie udzielić rozwodu w kilku określonych przypadkach:

  • Dobro małoletnich dzieci,
  • Sprzeczności z zasadami współżycia społecznego,
  • Żądania rozwodu ze strony małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę).

  • Adwokat Minkus z Głogowa dba o to, aby na każdym etapie sprawy: od rozmów wstępnych, aż po ostatnią rozprawę, Klient rozumiał jak przebiega postępowanie oraz o to, by w miarę możliwości doprowadzić do pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia.

    Zapraszamy do kontaktowania się w sprawach dotyczących rozwodów. Świadczymy poradnictwo prawne na każdym etapie postępowania.

    Kancelaria adwokacka i prawna MINKUS prowadzimy sprawy rozwodowe na terenia miasta Głogów oraz Wrocław | seo by LTB | created with by fuzy.pl